Université Picardie Jules Verne (GEC)

De Enzymatic and Cellular Engineering Unit is een gezamenlijke onderzoekseenheid van de Universiteit van Picardië Jules Verne (UPJV, Amiens) en de Universiteit van Technologie van Compiègne (UTC).

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op twee gebieden: plantmetabolisme en biobronnen; biomimicry en moleculaire diversiteit. Het GEC heeft een sterke nationale en internationale erkenning verworven op het gebied van de biotechnologie en met name op het gebied van de biokatalyse, plantenbiotechnologie, materialen en moleculen van biologische oorsprong en biomimicry. De eenheid wil een beter begrip van cellulaire en biologische processen combineren met de toepassing van nieuwe biotechnologische benaderingen.

Project partners