URCA - Projectleider

De Universiteit van Reims-Champagne Ardenne (URCA) is een multidisciplinaire universiteit met 24.000 studenten. Van de 31 onderzoekseenheden van het URCA zijn er twee betrokken bij het Valbran-project: FARE (Fractionnement des Agro-Ressources et Environnement), URCA-INRA-eenheid en ICMR (Institut de Chimie Moléculaire de Reims), eenheid URCA-CNRS.

Het bij FARE ontwikkelde onderzoek betreft de valorisatie van lignocellulosehoudende biomassa tot interessante moleculen, met name met behulp van biotechnologische middelen. Het ICMR ontwikkelt onder meer originele manieren om moleculen te synthetiseren voor de gezondheids- en de bioraffinagesector. FARE en ICMR werken al zo’n vijftien jaar samen om enzymatische functionaliseringstrajecten voor koolhydraten met een lage milieu-impact te ontwikkelen en zo originele moleculen te produceren die moeilijk toegankelijk zijn voor verschillende toepassingen.

Université Picardie Jules Verne (GEC)

De Enzymatic and Cellular Engineering Unit is een gezamenlijke onderzoekseenheid van de Universiteit van Picardië Jules Verne (UPJV, Amiens) en de Universiteit van Technologie van Compiègne (UTC).

De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op twee gebieden: plantmetabolisme en biobronnen; biomimicry en moleculaire diversiteit. Het GEC heeft een sterke nationale en internationale erkenning verworven op het gebied van de biotechnologie en met name op het gebied van de biokatalyse, plantenbiotechnologie, materialen en moleculen van biologische oorsprong en biomimicry. De eenheid wil een beter begrip van cellulaire en biologische processen combineren met de toepassing van nieuwe biotechnologische benaderingen.

ULg – Gembloux Agro-Bio Tech

Twee spelers van de Universiteit van Luik zijn bij het project ValBran betrokken (1) het laboratorium van Molecular Biofysica interfaces die bevoegd de karakterisatie van fysisch-chemische eigenschappen van surfactanten. Twee bijkomend benaderingen, een experimentele en een andere modelling, worden gebruikt om de grensvlakeigenschappen en membraanwisselwerking van amfifilische moleculen te studeren en om de structuur-functie relaties van surfactanten en hun actiemechanisme in de landbouw- en de gezondheid velden te begrijpen, (2) de Universiteit-Bedrijf interface, die onderzoekers op het vlak van de economische herstel van resultaten en onderzoeken ondersteunt en adviseert.

 

ValBiom vzw

Doelstellingen : stimuleren en ondersteunen van duurzame initiatieven inzake de valorisatie van biomassa voor toepassingen buiten de voedingssector.

De ingenieurs bij ValBiom zijn specialisten op gebied van technische, economische, wettelijke en omgevingsaspecten betreffende de duurzame ontwikkelingen in de domeinen van bio-energie en biogebaseerde producten.
Valbiom speelt op die manier een sleutelrol als informerende en adviserende onafhankelijke instantie bij de projectleiders, de actoren van betrokken sectoren alsook de publieke overheid.

Als verenigende partij, brengt Valbiom alle publieke en private partners samen, inclusief wetenschappelijke partners. Zij kunnen hierbij allen rekenen op de bekwaamheid van de ingenieurs werkzaam bij Valbiom inzake hun advies, ondersteuning, opleiding en informatieverstrekking.

Valbiom neemt deel aan de ontwikkeling van lokale, Waalse economie die competitief en duurzaam is en bewerkstelligt daarbij diversificatie, innovatie en het nemen van maatregelen.

Inagro

INAGRO is een netwerk van West-Vlaamse kmo’s die innovatieve producten en diensten ontwikkelen voor de landbouwsector. Het brengt landbouwers en kmo’s samen, met als doel de landbouwsector duurzamer en ecologischer te maken en de kmo’s economisch te versterken.

VITO (SCT)

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voert klant-gerichte onderzoeksprojecten uit en ontwikkelt innovatieve producten en processen. De multidisciplinaire unit Scheiding en Conversie Technologie (SCT) heeft zijn strategisch onderzoeksprogramma gefocust op ‘Duurzame Chemie’ en meer specifiek op de 3 domeinen: proces intensificatie, duurzaam gebruik van grondstoffen, en biogebaseerde chemicaliën. SCT zal het enzymatisch synthese proces voor suikeresters alsook alkylglycoside intensifiëren door het (co)product te verwijderen en het solvent te recycleren. Hiervoor zullen vnl membraan gebaseerde filtratie technologieën worden gebruikt.

Project partners