IAR

IAR is een Franse cluster die zich bezighoudt met de bio-economie.

Met meer dan 360 leden verenigt IAR actieve en innovatieve spelers uit de hele waardeketen, van de landbouw in het begin tot de commercialisering van de afgewerkte producten: landbouwcoöperaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten, bedrijven van elke omvang, publieke spelers… De cluster en haar leden bestrijken alle productiegebieden en de recuperatie van biologische rijkdommen (land, hout, zee en afval) voor toepassingen in de voedings-, industrie- en energiesector.

Sinds 2005 heeft IAR meer dan 220 projecten gesteund die een totale investering van bijna 1,6 miljard euro vertegenwoordigen.

Catalisti

Catalisti, de Vlaamse cluster voor chemie en kunststoffen, ondersteunt voornamelijk Vlaamse bedrijven door partnerschappen tussen individuele bedrijven zowel als met onderzoeksinstellingen, sectorverenigingen en overheden op te bouwen. Door een centrale en neutrale partner te zijn, kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten en de cluster gebruiken om gemakkelijk verbonden te blijven met alle relevante autoriteiten.

Op deze manier wilt Catalisti de chemie en kunststoffen sector in Vlaanderen verankeren, de cluster nog innovatiever maken, het concurrentievermogen versterken en hun globale bereik vergroten.

Binnen het VALBRAN project zorgt Catalisti voor de connectie met de bredere Vlaamse chemie en kunststoffen industrie. Catalisti zal relevante input vanuit de industrie communiceren aan de VALBRAN onderzoekers, zal mee instaan voor optimale verspreiding van de project resultaten en zal Vlaamse bedrijven ondersteunen bij de valorisatie hiervan.

GreenWin

GreenWin, promotor van milieu-innovatie en -technologieën, is één van de 6 competentiepolen uit Wallonië (België), die zich toelegt op de chemische, bouw- en milieusectoren. De actie wordt toegespitst op het verbeteren van de levenscyclus van producten door te besparen op grondstoffen en energie, door recyclage en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. De roeping van de pool is het ondersteunen van innovatie en het bevorderen van de ontwikkeling van collectieve O&O-projecten.

Project partners