Pôle Industries & Agro-Ressources (IAR)

Le pôle Industries & Agro-Ressources (IAR) est le Pôle français dédié à la bioéconomie. Fort de plus de 360 membres, IAR rassemble les acteurs actifs et innovants sur l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits finis : coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de toutes tailles, acteurs publics… Le Pôle et ses adhérents couvrent tous les champs de la production et de la valorisation des ressources biologiques (terre, bois, mer et déchets) pour des applications dans les domaines de l’alimentaire, de l’industrie et de l’énergie. Depuis 2005, IAR a accompagné plus de 220 projets représentants un investissement total de près d’1,6 milliard d’euros.

Catalisti

Catalisti, de Vlaamse cluster voor chemie en kunststoffen, ondersteunt voornamelijk Vlaamse bedrijven door partnerschappen tussen individuele bedrijven zowel als met onderzoeksinstellingen, sectorverenigingen en overheden op te bouwen. Door een centrale en neutrale partner te zijn, kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten en de cluster gebruiken om gemakkelijk verbonden te blijven met alle relevante autoriteiten.

Op deze manier wilt Catalisti de chemie en kunststoffen sector in Vlaanderen verankeren, de cluster nog innovatiever maken, het concurrentievermogen versterken en hun globale bereik vergroten.

Binnen het VALBRAN project zorgt Catalisti voor de connectie met de bredere Vlaamse chemie en kunststoffen industrie. Catalisti zal relevante input vanuit de industrie communiceren aan de VALBRAN onderzoekers, zal mee instaan voor optimale verspreiding van de project resultaten en zal Vlaamse bedrijven ondersteunen bij de valorisatie hiervan.

GreenWin

GreenWin, promotor van milieu-innovatie en -technologieën, is één van de 6 competentiepolen uit Wallonië (België), die zich toelegt op de chemische, bouw- en milieusectoren. De actie wordt toegespitst op het verbeteren van de levenscyclus van producten door te besparen op grondstoffen en energie, door recyclage en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. De roeping van de pool is het ondersteunen van innovatie en het bevorderen van de ontwikkeling van collectieve O&O-projecten.

Project partners